ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

  • Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών μας σύμφωνα με τον Ν. 2472 /1997 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του  και εφόσον έχετε δώσει την ρητή  άδειά σας. H εταιρία μας δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο  με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών αυτής.
  • Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου οι χρήστες /πελάτες μας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Το stylemattersonline.gr   δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες / πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.
  • Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του stylemattersonline.gr έτσι ώστε να μην απαιτείται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας και χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία απλά σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε  προϊόντα, να εγγραφείτε στην  ιστοσελίδα μας και να στείλετε e-mail.
  • H εταιρία μας δεν θα συλλέξει  ούτε θα  επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Η εταιρία μας θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.
  • Επισης δεν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον .
  • Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα μας αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
  • Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες σχετικές με το περιεχόμενο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας stylemattersonline.gr αυτές θα επιλύονται φιλικά.
  • Σε διαφορετική περίπτωση αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
  • Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310 238288 είτε μέσω e-mail στο info@Stylemattersonline.gr .